Town Hall Square – a bird’s eye view

Wcześniej Plac Straży Pożarnej, wcześniej Świński targ.

In the neighborhood