Wirtualny Spacer

Zapora w Wapienicy

Zaporę budowaną w latach 1929-1932 uroczyście uruchomiono w dn. 29 X 1933 roku w obecności Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego oraz Wojewody Śląskiego Michała Grażyńskiego. W tym czasie miejskim zakładem gazowniczym i wodociągowym w Bielsku kierował inż. Nechay.

Okoliczne wycieczki

Panoramy