Plac Ratuszowy wieczorem

W II poł. XIX w. w miejscu dzisiejszego pl. Ratuszowego znajdował się Targ Świński. W 1869 r. we wschodniej jego części powstał kompleks zabudowań fabryki sukna Franciszka Vogta, później należącej do Fryderyka Tislowitza. W roku 1890 r. w sąsiedztwie fabryki powstał budynek, istniejącej od 1864 r. straży pożarnej w Białej. Odtąd plac nosił nazwę Plac Straży Pożarnej (Feuerwehrplatz) i przestał pełnić funkcję targu. Po oddaniu do użytku w 1897r. budynku ratusza w Białej, plac przemianowano na Plac Ratuszowy. Po II wojnie światowej plac został przemianowany a do nazwy Ratuszowy powrócono w 1990 roku.

Okoliczne wycieczki