Plac Bolesława Chrobrego wieczorem

Plac Bolesława Chrobrego - dawny Plac Garncarski. W przeszłości na tym placu handlowano wyrobami ceramicznymi: naczyniami glinianymi i kaflami piecowymi. Był to plac znajdujący się na terenie tzw. Dolnego Przedmieścia, ciągnącego się aż do rzeki Białej. Pierwsze informacje źródłowe o istnieniu tego przedmieścia podobnie, jak Górnego, pochodzą z wieku XV.

Okoliczne wycieczki