Fontanna przed Teatrem Polskim wieczorem

Podarowana miastu przez budowniczych bielskich wodociągów w 1895 roku. Zrekonstruowana w 2005 r.

Okoliczne wycieczki